دانش آموزان عزيز براي ورود به صفحه ي دانش آموزي خود از كد و گذرواژه استفاده نماييد.

كد و گذرواژه ي شما همان شماره دانش آموزي شما است كه در كارت دانش آموزي شما درج شده است. در صورت فراموشي آن به مسوول وب سايت مراجعه نماييد.

                     

 


بچه ها به زمان امتحانات نزدیک می شوید.

 

توصيه ها ي مشاور به دانش آموزان در خصوص ايام امتحانات

 
 

قابل توجه دانش آموزان پيش دانشگاهي

 

بودجه بندي دروس عمومي كنكور

بودجه بندي سوال هاي كنكور رياضي بودجه بندي سوال هاي كنكور تجربي  
بودجه بندي سوال هاي كنكور انساني بودجه بندي سوال هاي كنكور زبان  

 


 

اسامي قبول شدگان كنكور 92-93

 


 

 


 

آدرس : تهران، نياوران، منظريه 2تلفن : 22283777رايانامه : school@nazar.sch.ir